Mozgásfejlesztésokosító torna

Miért tartjuk olyan fontosnak ennek a területnek a fejlesztését?
Köztudott, hogy egyre több gyermek szenved valamilyen tanulási, magatartási problémától, melynek fő oka az idegrendszer éretlensége. Mivel a központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését, és a mozgás fejlesztésével hatni tudunk az idegrendszer fejlődésére, az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott, szakmailag megalapozott mozgásfejlesztő programmal.
A mozgásfejlesztéssel az a célunk, hogy minél több gyakorlással olyan ingerekhez juttassuk a gyermekeket, melyek segítik kiépíteni az esetlegesen hiányzó kapcsolatot az idegsejtek között, illetve hogy a meglévő kapcsolatokat megszilárdítsuk. Ez által elősegítjük az idegrendszer optimális fejlődését, megteremtjük a lehetőséget a további fejlődéshez.
Ha mindez elmarad, többek között sérülhet a beszéd, az írás, az olvasás, számolás megfelelő fejlődése.

A fejlesztés területei
A nagymozgások fejlesztése szinte minden foglalkozáson, játékban előfordul valamilyen formában: futások, járások, csúszás, kúszás, mászás, ugrások. Ezekkel az idegrendszeri pályák differenciált, pontos követése, finomítása a cél.
A mozgás, a testséma, testfogalom, testkép összefüggései:
A 3-4 éves gyermek már valamilyen ismerettel rendelkezik önmagáról, van valamilyen “énképe”. Az egészséges személyiség kialakulásához hozzátartozik, hogy önmagáról szerzett ismeretei egyre pontosabbá váljanak. A testséma fejlesztése során leggyakrabban a testrészek ismeretét célzó gyakorlatokat, tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlását és a test személyi zónájának alakítását célozzuk meg. A testséma a test gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok változó mozgásának megélése. fejlesztésének egyik lehetősége az utánzó mozgások, gesztusjátékok alkalmazása.
A mozgás segít a testkép (a test szubjektív megtapasztalása) és az oldaliság kialakulásában is. (Kis és középső csoport elején: egyik oldal, másik oldal, ablak felőli oldal, ajtó felőli, jelölt kezed felőli – majd később: jobb és bal.)
A vesztibuláris rendszer fejlesztése
Az egyensúlynak szoros kapcsolata van a testi fejlődésen túl a pszichikum fejlődésével is.Ezt bizonyítja, hogy az egyensúlyi helyzethez az “ősbizalom” képe kapcsolódik: az az anyaméh, a ringatás, a biztonság, az öröm megélése. Az egyensúlyvesztés a félelem, a szorongás kísérője.
A vesztibuláris rendszer fejlesztését szolgálják:
-statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok

-reflexgátló gyakorlatok

-kitámasztást erősítő gyakorlatokA két testfél mozgásának harmonizálása
A tapintást, mozgásérzékelést (taktilis és kinesztétikus) egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatoknál a jobb és baloldal érzete a kiegyenlítő mozgások folytán felerősödik. Ennek oka, hogy az egyik oldal feszítése a másik oldal hajlítása létrehozza az egyensúlyi helyzetet.
A gyakorlatok színesebbé tételéhez óvodánkban rengeteg eszköz áll pedagógusunk rendelkezésére.

 

DZSÚDÓ

Bölcsődés kortól kezdve harmonizálja a nagymozgást, elősegíti a  mozgáskoordináció fejlődését, ezzel egyúttal a helytelen testtartást is javítja.

NÉPTÁNC

Már bölcsődés kortól ajánlott. Elősegíti a nagymozgás, mozgáskoordináció fejlődését, az ének és a tánc, a zenei nevelés alapját képezi.

ÚSZÁS

Életkornak és magasságnak megfelelően vehetik igénybe a gyermekek. Az úszásoktatás heti egy alkalommal délután, a Smile Úszodában történik.

http://smileuszoiskola.hu/

SIELÉS

A három és fél-négy éves gyerekek számára olyan sportág kiválasztása célszerű, amely az egész testet megmozgatja. A síelés olyan szimmetrikus mozgás, amely az agy jobb és bal féltekéjét egyformán működteti, ezáltal növeli a gyerek koncentrációs készségét, amit későbbi fejlődése során kamatoztathat.
Az oktatás heti egy alkalommal, délelőtt a Fogarasi Síiskola Egressy  utcai pályáján történik.

http://fogarasisiiskola.hu/

SAKK

A logikai és koncentráló képesség fejlesztésével elősegíti az iskolára való felkészülést.

“A sakk varázsa és népszerűsége töretlen, évszázadokon átívelő ereje és hatása emberek millióit mozgatja meg. Öröm látni az óvodákban az érdeklődő, éppen csak beszélni tudó kicsik fogékonyságát a táblajáték iránt. Az értelemfejlesztő társasjáték észrevétlenül, játékos formában gazdagítja a gyermekek gondolkodását. A lelkesedésük legtöbbjüknél még iskolakezdés előtt is fokozódik, bővül az emlékezetük, a szókincsük, megtanulnak síkban tájékozódni. A sakkozók által képviselt életszemlélet, amely vidám, fegyelmezett magatartást sugall, segít a tanulóknak és a tanároknak.
…”

http://sakk.benyeda.hu